Hands on Heling

Voor wie en werkwijze


THERAPEUTISCH  MASSAGE CONSULT

Paramedisch Natuurgeneeskundig Therapeutisch Massage Consult

Voor wie?

Mensen met stressgerelateerde klachten, zoals overwerktheid, overspannenheid, burn-out en depressie, kunnen bij Hands On Healing terecht voor een natuurlijke aanpak met behulp van natuurgeneeskundige consulten en therapeutische massage en coaching, zodat de gezondheid van de persoon weer in balans kan komen.

Je bent moe en je voelt je niet lekker. Misschien zit je nek helemaal vast of sta je dagelijks op met hoofdpijn. Een warme douche en aspirientjes helpen maar tijdelijk en eigenlijk weet je ook wel dat dat geen remedie is. Er is wel wat meer aan de hand: je voelt je uit balans. Herken je het bovenstaande? Lees dan verder over de diverse werkvormen die ik je kan aanbieden. Wellicht kan het jou ook helpen je balans weer te vinden.

Je bent van van harte welkomwelkom.

 

En er zijn nog meer goede redenen om je te laten masseren:

 

WERKWIJZE EN WEKVORMEN:

 

Hoe ziet de behandeling eruit?

 

Door mijn lange ervaring kun je je bij mij veilig overgeven aan een vakbekwame doeltreffende behandeling. Een behandeling duurt maximum anderhalf uur. Persoonlijke hygiëne is belangrijk voor mij. Zorg dat je voor de sessie een fris gevoel hebt. Als je de eerste keer de praktijk bezoekt volgt er na de kennismaking altijd een intakegesprekje zodat ik als therapeut de behandeling helemaal op jouw lijf, behoefte en stemming kan afstemmen. Als therapeute werk ik volgens de vijf natuurgerichte principes

De volgende vragen zijn hierbij van belang;
1. Heb je het gevoel dat je voldoende energie en vitaliteit bezit of is herstel danwel verbetering van jouw energie en vitaliteit noodzakelijk?
2. Bent je toe aan nieuwe impulsen en positieve prikkels voor geest en lichaam; richting balans, gezondheid en geluk? Oftewel prikkeloverdracht.
3. Ervaart je lichamelijke, geestelijke of emotionele pijn, klachten, blokkades danwel overbelasting? Dan is werken aan deze blokkades noodzakelijk. Drainage.
4. Bent je op zoek naar een voor je gezond individueel voedingspatroon en/of persoonlijke geestelijke voeding, inspiratie en vitaliteit?
5. Bent je op zoek naar meer inzicht en bewustzijn of zoekt je ondersteuning bij het doorbreken van oude patronen en wil je ondersteuning bij jow wens tot verandering? psyche/levenskunst en het (on)bewust ziekmakende gedragspatroon. 

Ieder individu is uniek en verdient een persoonlijke aanpak. Deze persoonlijke aandacht en het ruim de tijd hebben voor de cliënt schept een vertrouwensband. Dit bevordert een positief resultaat. De behandelingen zijn afgestemd op de mens in zijn totaliteit en gericht op contact maken met jezelf, op bewustwording en healing. Ik werk met een combinatie van klassieke, oosterse, intuïtieve en energetische massagetechnieken. Tijdens de behandeling maak ik ook gebruik van Hot Stones en cupping therapie. Ik gebruik biologische oliën en aromatherapie essences. Er wordt niet veel gezegd maar vaak ontstaan ook ontspannende inspirerende gespreken, het is lekker warm, op de achtergrond een zacht muziekje. Je ligt op een comfortabele massagetafel, je houdt je onderbroek aan en je wordt behaaglijk toegedekt op de plaatsen waar je niet gemasseerd wordt. Na afloop is er tijd om rustig bij te komen, iets te drinken en het delen van ervaringen en inzichten en vragen naar adviesen...

.

Hands On Healing en bewustwording

De combinatie van coaching en counseling met therapeutische massage werkt uitstekend bij de behandeling van stressklachten, RSI, rug-, nek- en schouderklachten en dergelijke. Hands On Healing biedt behandelingen om de gevolgen van bijvoorbeeld stress te verhelpen, maar ook te voorkomen. Tijdens mijn behandeling gaan we ook op zoek naar de dieperliggende oorzaken van zowel fysieke als emotionele klachten en leer ik je er anders naar te kijken en mee om te gaan. Counselen laat je realiseren dat je een optelsom bent van je verleden, je beslissingen en je omgeving. Als daar elementen in zitten die niet verwerkt zijn of die negatieve emoties oproepen, dan blokkeer je. Je ontwikkelt reflexen en reactiepatronen, werpt verdedigingswerken op, verschuilt je achter bravoure of kruipt in je schulp. Maar vroeg of laat komen de emoties door en veroorzaken klachten. Veel fysieke klachten (zo niet 95%), maar ook de nietspecifieke fysieke problemen zoals burn-out, hebben hun oorzaak in emotionele blokkades. In onze taal zijn er tal van voorbeelden die dit illustreren: ‘je hoofd breken over iets’ veroorzaakt hoofdpijn, ‘iets op je lever hebben’ gaat over problemen met je spijsvertering; ’pisnijdig zijn’, blaas- en nierproblemen; ‘een steen op je maag’, ingeslikte emoties; het gevoel dat je ‘geen ruimte krijgt’ om jezelf te zijn, astma of claustrofobie. Ik geef mijn cliënten tijdelijk de steun die nodig is om weer stabiliteit te vinden. Dit doe ik middels positieve aandacht voor het lichaam en voor geestelijk/mentaal welbevinden. Zo help ik mijn cliënt deze verbinding weer in zijn of haar bewustzijn te brengen. Klachten en signalen worden hier ook niet alleen weggemasseerd, maar ook gebruikt om in dieper contact met onszelf te komen. Bij massage zonder bewustwording kunnen klachten ook verminderen of verdwijnen. Maar deze vorm van massage is er op gericht om je bewust te worden van de betekenis van de klacht door de verbinding tussen lichaam en geest te herstellen, waardoor ontstane inzichten structureel opbouwend kunnen worden gebruikt voor eigen gezondheid en welbevinden.

 

Hoe werkt massagetherapie:

Vaak worden de vele werking en voordelen van massage therapie nog zwaar onderschat. Massage is per definitie een mechanische prikkel, maar er zijn ook andere dan alleen mechanische verklaringen voor het weldadige effect dat het uiteindelijk heeft. Door massage ontstaat warmte: in eerste instantie heel direct in de huid door de lichte wrijving, maar ook in het onderliggende spierweefsel ontstaat warmte. Een belangrijker effect echter dan dat van warmte gaat uit van de druk die bij massage wordt uitgeoefend op het lichaam en die de afvoer van veneus bloed en lymfevocht bevordert in de richting van het hart. Bloed en lymfe voeren afvalsloffen uit spieren en lichaamsspleten mee af De circulatie wordt echter in haar totaal gestimuleerd en behalve dat er vocht en afvalstoffen worden afgevoerd is er ook sprake van een verhoogde toevoer van zuurstof via de longen naar ook verdere organen.

Naast deze mechanische, is er een reflectoire verklaring voor de indirecte effecten van massage. Dat zijn dan effecten die via een omweg (zenuwgeleiding) worden bereikt. In de weefsels bevinden zich n.l. receptoren (een soort ontvangertjes) voor prikkelingen die hun "boodschappen" doormelden aan het ruggenmerg of aan (delen van de) hersenen waar ze omgevormd worden lot een specifieke reactie en vervolgens teruggeseind naar de plaats van de massage (spieren) of naar een van de organen (b.v. spijsvertering, bloedvatstelsel), maar ook is er een beïnvloeding van een pijngevoel. Zo kan via die omweg de spierspanning zowel verhoogd als verlaagd worden door massage. Zo kan een pijngevoel worden beïnvloed (b.v. bij frictie door een afstomping van het zenuwstelsel). En zo kan ook een verwijding van bloedvaten worden bereikt, hetgeen leidt tot een verhoogde uitwisseling.van afvalsloffen (afvoer) en voedingsstoffen/zuurstof {aanvoer) en dus tot een beter functioneren van het lichaam.

Dan is er nog chemisch-biologische verklaring voor wat massage kan bereiken, want bij die massage vinden in het lichaam ook chemische processen plaats. Behalve dat de zich in de weefsels bevindende "ontvangertjes" (zie reflectoire verklaring) worden geactiveerd, vormen zich in diezelfde weefsels door de massage-prikkel ook chemische stoffen die b.v. de bloedvaten verwijden en de vaatwand doorlaalbaarder maken. Door de verwijding van een bloedvat zal het bloed daar trager stromen en door de verhoogd doorlaatbare vaatwand wordt ook de uitwisseling afval/zuurslof extra verhoogd, wal tol een beter functioneren leidt van het totale mechanisme dat we het menselijk lichaam noemen.

Een bio-energetische verklaring van het massage-effect is dat bepaalde spieren gekoppeld zijn aan de functies van bepaalde organen. AIs dus in die spieren een prestatieverbetering heeft plaatsgevonden doordat de massage versneld de energiebalans herstelde leidt dat vanzelfsprekend ook tot een beter functioneren van de corresponderende organen en dus van het hele mechanisme "lichaam".

Last but not least is er een psychische verklaring voor het effect dat massage heeft op het locale dan wel totale functioneren. Dit effect moet niet worden overschat maar een onderschatting is net zo min op haar plaats. Massage is een samenwerkingsproces waarin de masseur gerichte aandacht geeft en inspeelt op subtiele reacties van het lichaam en waarbij de gemasseerde zich bewuster wordt van zijn of haar lichaam. Wie gemasseerd wordt neemt de tijd en de rust om te ontspannen. Het vertrouwen dat men heeft in de deskundigheid van de masseur wordt door het fysieke contact vergroot en leidt dikwijls ook tot meer zelfvertrouwen. Massage is altijd een mechanische prikkel, maar van alle hiervoor genoemde verklaringen zijn de reflectoire en de bio-energetische verklaringen de belangrijkste. En de algehele conclusie luidt: massage werkt!. Massage wordt inmiddels beschouwd als een effectieve behandelingsmethode die een gedegen kennis van het menselijk lichaam koppelt aan zowel medisch-technische als aan psychologische inzichten. En naast het enorme medische voordeel is de energetische werking net zo groot.

ONDERZOEK:

Werkt massagetherapie?

'Ja,' zegt onderzoeker Maria Hernandez-Reif van de universiteit van Miami. 'Er is een verband tussen stress en ons immuunsysteem.
Massage vermindert de aanmaak van het stresshormoon cortisol, waardoor het immuunsysteem zich kan herstellen.'

Massage PMR bij Parkinson

Pilotstudie naar het effect van massage versus progressieve spierontspanning bij mensen met de ziekte van Parkinson. Een proefonderzoek in Florida naar de effecten van massage en progressieve spierontspanning ( PMR ) bij 16 volwassenen met de ziekte van Parkinson leverde dubbelzinnige resultaten op. De deelnemers kregen 5 weken lang 2 maal per week een massagebehandeling of een PMR-trainingssessie.
Urinemonsters aan het einde van de studie toonden aan, dat degenen die massage hadden gekregen lagere norepinephrine- en epinephrinewaarden (stresshormonen) hadden dan aan het begin. Dit was een aanwijzing voor vermindering van stress en stemde overeen met de waarneming van artsen en de betreffende patiënten zelf, dat zij verbeterd waren in hun dagelijks functioneren.
Bij de patiënten in de PMR-groep werden na afloop hogere dopaminewaardes gemeten, terwijl bij Parkinson normaliter juist sprake is van dopaminevermindering. Tegelijkertijd vertoonden deze deelnemers echter hogere epinephrinewaardes, wat wijst op een toename van stress. De onderzoekers vragen zich af of de ontspanningsoefeningen, die op zichzelf heilzaam leken, door de deelnemers misschien als te inspannend zijn ervaren.

[ Maria Hernandez-Reif e.a., Parkinson's disease symptoms are differentially affected by massage therapy vs. progressive muscle relaxation: a pilot study, Journal of Bodywork and Movement Therapies, 6(3), Jul 2002, 177-82 ]

 

Aanraken als primaire levensbehoefte

DE VOLKSKRANT, 8 DECEMBER 2007 (PAGINA H05)
Jorien de Lege
Ons lichaam is steeds meer een prive zaak, en dat heeft gevolgen, stelt de Zweedse hoogleraar fysiologie Kerstin Moberg. Onze huid heeft het nodig aangeraakt te worden. Door Jorien de Lege
Er is een middel, dat ons aardig maakt. Het zorgt ervoor dat we ons tevreden en rustig voelen, en dat we meer behoefte hebben aan gezelligheid en contact. Het smeedt een band tussen moeders en hun kinderen en het verzacht pijn. Bij langdurig gebruik gaan we ervan groeien en er zelfs beter van leren. Het laat onze bloeddruk dalen en we ervaren minder stress. We krijgen een blozende huid en effectievere spijsvertering en zelfs ons libido wordt groter.
Geen drugs, medicijnen of benevelende substanties zijn nodig. Ons lichaam maakt dit wondermiddel zelf aan. Oxytocine heet het, het is een hormoon, en volgens de Zweedse hoogleraar fysiologie Kerstin Uvn�s Moberg hoeven we maar ��n ding te doen om de heilzame effecten te voelen: elkaar aanraken. Moberg is auteur van het vorige week verschenen boek De oxytocinefactor.
Onze huid is niet alleen het grootste, maar ook een van de gevoeligste organen van ons lichaam. Het vertelt ons of het koud of warm is, of we gespannen zijn en of we gezond zijn. Het maakt onderscheid tussen een handdruk van een collega en een subtiele aanraking van een geliefde, tussen de gewenste knuffel van een familielid en de onwelkome por van een vijand. De huid is er om contact te maken, zodat we onze omgeving in kaart kunnen brengen. Via datzelfde huidcontact wordt volgens Moberg de aanmaak van oxytocine gestimuleerd.
Oxytocine staat vooral bekend als een mamahormoon. Het komt vrij tijdens een bevalling en is verantwoordelijk voor het toeschieten van moedermelk als een baby wil drinken. Tijdens het voeden wordt de moeder er bovendien rustig van, evenals de baby. Moberg besloot om meer onderzoek te doen naar de functie van oxytocine. Zij kwam tot de conclusie dat het knuffelhormoon zeker niet is voorbehouden aan moeders, maar dat iedereen het aanmaakt en dat iedereen de voordelen ervan kan ondervinden. Wie veel oxytocine produceert, ontspant zich en geniet van 'vrouwelijke' eigenschappen als rust en verbondenheid.
Met oxytocine houdt Bob Rolvink, directeur en oprichter van de Holos Academie voor massagetherapie in Utrecht, zich niet zo bezig. Maar dat aanraking heilzame effecten heeft, is voor hem geen nieuws. Zijn academie draait al 21 jaar op dat idee. 'Een schouderklopje, een steuntje in de rug, dat zijn niet voor niets spreekwoorden geworden. Mensen hebben baat bij lichamelijk contact. Een massage betekent toch een uur aandacht voor je lijf.' De massagetherapeut wordt nu vooral ingeschakeld bij klachten, maar volgens Rolvink zou de masseur iets als 'de kapper op de hoek' moeten worden. 'Aanraking is lang ondergesneeuwd geweest in onze samenleving, terwijl het zo'n grote preventieve werking kan hebben.'Hij noemt proeven op Zweedse scholen waar kinderen geregeld gemasseerd kunnen worden. 'Op die scholen wordt ineens veel minder gepest.'
Maar lichamelijk contact is ten prooi gevallen aan een druk schema en een negatief stigma. We leven steeds effici�nter en hebben minder aandacht voor ogenschijnlijk onbelangrijke zaken als een schouderklopje of handje vasthouden op straat. Daarbij komt dat niet iedereen ervan houdt om aangeraakt te worden. Drie zoenen ter felicitatie wordt bijna overal nog wel geaccepteerd, maar zomaar aanraken wordt gauw als ongewenste intimiteit gezien en dat moet zo veel mogelijk worden vermeden. Want mag een baas zijn ondergeschikte nu in de schouders knijpen, of niet? En kunnen we nog wel iedereen een hand geven? Dus aaien we bij een behoefte aan contact onze huisdieren, en laten we collega's en kennissen met rust. Het aanraken wordt daarmee een priv�zaak, iets wat is voorbehouden aan een kleine kring. Maar bij een gebrek aan intimi, kan het ontbreken van lichamelijk contact extra eenzaam maken (zie inzet).
Met al dit respect voor elkaars persoonlijke ruimte komt het knuffelhormoon in het gedrang. Moberg beschrijft in haar boek dat een groot deel van de westerse samenleving last heeft gekregen van een cultuur van ongenaakbaarheid. In Amerika is lichamelijk contact tussen leraar en leerling bijvoorbeeld uit den boze, op een handdruk na. In Zweden, het land van de saunacultuur, is aanraking veel minder taboe. Op kinderdagverblijven zijn experimenten gedaan met geregelde massages, na zes maanden toonden de grootste relschoppers een opmerkelijke verbetering. Ze waren rustiger en een stuk socialer naar hun klasgenoten. Pati�nten van een psychiatrische jeugdinrichting werden minder depressief en angstig na een serie massages. Bij volwassenen werd na aanraking een afname van stress geconstateerd en als we de resultaten van de vele dierproeven, die Moberg beschrijft, meerekenen, kunnen we maar beter massaal aan het knuffelen slaan.
Kinderen lijken lichamelijk contact bovendien nodig te hebben voor een gezonde ontwikkeling. Kinderen in zorginstellingen die niet of nauwelijks worden aangeraakt, kunnen een verstoorde spijsvertering krijgen waardoor ze te dun worden, ook al krijgen ze genoeg te eten. Andersom komen te vroeg geboren baby's vaak sneller aan als ze heel lichtjes gemasseerd worden. Deze babymassages worden inmiddels door veel massagetherapeuten aangeboden, maar ook ouders kunnen de kunst van de babymassage leren.
Volgens Rolvink vindt de Nederlander aanraking nog steeds 'niet zo netjes', maar hij ziet wel een kentering. Het aantal studenten op zijn school is in tien jaar verdubbeld naar 300. 'Mensen worden zich bewuster van het nut van massage.'
Ook de zorgverzekeraars lijken open te staan voor het idee. Nu al worden veel massages vergoed als alternatieve geneeswijze, of op medische indicatie. Zorggigant Achmea adverteert bovendien met kortingen op wellnesscentra en vergoedt gedeeltelijk sportmassages in het kader van blessurepreventie. Of een preventief bezoekje aan de massagesalon in het pakket zal worden opgenomen, durven de woordvoerders van zorgverzekeraars niet te voorspellen. 'Dat hangt af van de resultaten van zo'n behandeling. De zorg moet natuurlijk wel betaalbaar blijven', zegt de woordvoerder van Achmea.
Rolvink ziet mogelijkheden. 'Zorgverzekeraars gaan op de preventieve toer. Sporten, gezond eten, waarom dan niet gezond aanraken?'
Copyright: de Volkskrant
De oxytocinefactor, benut het hormoon van onthaasting, genezing en verbondenheid. Kerstin Uvn�s Moberg. Thoeris, € 18,50 euro, ISBN 978 90 72219 21 3

Garfield massage

Massage goed voor de gezondheid

Een massage maakt je geest heerlijk leeg en je spieren soepel. Maar wist u dat dat kneden ook effect heeft op uw immuunsysteem en stress- en agressieniveau?

Een massage kan je het gevoel geven even te ontsnappen aan de hectiek van alledag. Een moment van ontspanning, even genieten. Nieuw onderzoek laat zien dat massage niet alleen je geest ontspant, maar ook veel van binnenuit met je lichaam doet. Een massage zou het immuunsysteem verbeteren en stress en agressie verminderen. Dat blijkt uit onderzoek van het Cedars-Sinai Medical Center in Los Angelos onder leiding van Dr. Mark Rapaport.

Aan het onderzoek deden 53 mensen mee. 24 mensen kregen een lichte massage met zachte aanrakingen, de andere 29 mensen een Zweedse massage (buigen, wringen en strekken van spieren en pezen). De onderzoekers namen voor en na de massages bloedmonsters af. Wat bleek? In het bloed van de mensen die op z'n Zweeds waren gemasseerd, was het immuunsysteem verbeterd. Bovendien was het niveau van de hormonen die stress en agressie veroorzaken, afgenomen. Bij de proefpersonen met de lichte massage nam het gevoel van veiligheid en gebondenheid toe en kwam het lichaam sneller tot rust. Ook deze massage vermindert stress.

Volgens de wetenschappers is massage daarom een doeltreffende manier om de gezondheid van geest en lichaam te verbeteren

www.gezondnu.nl/dagnieuws/dagnieuwsitem/1388/massage-goed-voor-gezondheid

 

dolfijnen