Er zijn een groot aantal mensen die zich afvragen welke cosmetische behandelingen ze vergoed krijgen uit de basisverzekering. Dat zijn er toch nog wel een aantal. We zullen aan de hand van een aantal voorbeelden met je doornemen hoe dit precies zit met de zorgverzekering. Voor gedetailleerde en specifieke informatie raden we je aan om contact op te nemen met je zorgverzekeraar; er kunnen namelijk uitzonderingen zijn en verschillen bestaan tussen de verschillende verzekeraars. Lees snel verder en doe je voordeel met de informatie. 

Cosmetische behandelingen die uit de basisverzekering vergoed worden

Bij cosmetische behandelingen gaat er eigenlijk altijd om of er een medische noodzaak is.  Daarnaast wordt er ook gekeken of een bepaalde aandoening, die misschien medisch gezien niet direct een gevaar oplevert, zorgt voor een vermindering van de kwaliteit van leven. Denk bijvoorbeeld aan problemen met het gezicht waarbij botten misvormt zijn. We kunnen ons natuurlijk voorstellen dat dit zeer problematisch kan zijn voor een persoon als het gaat om het functioneren in sociaal verband. Het is dan ook geen wonder dat een dergelijke cosmetische behandeling vergoed wordt.

Een ander voorbeeld van een cosmetische behandeling die vergoed wordt door de basisverzekering is de buikwandcorrectie (in vele gevallen). Neem voor het laatste contact op met de zorgverzekeraar om precies te weten hoe ze te werk gaat. 

Een duidelijk verschil 

Om een duidelijk verschil aan te geven nemen we het voorbeeld van een ooglidcorrectie. Daarbij geldt in de meeste gevallen, dat de correctie van het bovenste ooglid wel vergoed wordt, terwijl die van het onderste ooglid niet vergoed wordt. Dit omdat een afhangend bovenste ooglid voor medische problemen zorgt, zoals hoofdpijn, slecht lezen en vermoeidheid. Bij een onderste ooglidcorrectie spelen deze problemen allemaal geen rol, in dat geval is de wens tot behandeling eerder esthetisch gemotiveerd. 

Blijf ons volgen voor meer interessante blogs!

Pin It on Pinterest