Wil je een uitvaartverzekering afsluiten? eisen vrijwel alle verzekeraars dat je een gezondheidsverklaring invult. De verklaring bestaat bijna altijd uit een vragenlijst over je medische voorgeschiedenis, je huidige gezondheid, je medicatie en je leefgewoontes. Verzekeraars willen hierbij vooral informatie krijgen over eventuele chronische aandoeningen of ziektes die je hebt. Verder kijken ze ook aandachtig naar je gewicht en leeftijd. De ene verzekeraar hanteert een uitgebreide lijst waarbij soms zelf een verklaring van je arts nodig is, terwijl de andere verzekeraar slechts enkele eenvoudige vragen stelt.

Een verzekeraar vermijdt eventuele risico’s

Deze vragenlijst wordt door de verzekeraar gebruikt om het risico op vroegtijdig overlijden in te schatten. Een vroegtijdig overlijden betekent namelijk dat je nog maar weinig premie betaald hebt en de verzekeraar dus voor het grootste deel van de kosten moet opdraaien. Een chronische ziekte, overgewicht of een zware medische voorgeschiedenis verhogen het risico op een vroegtijdig overlijden aanzienlijk.

Een uitvaartverzekeraar is niet verplicht je te accepteren voor de desbetreffende verzekering. Eens je de vragenlijst hebt ingevuld, zal de verzekeraar je hierop beoordelen. Behoor je tot een risicogroep, dan kan de verzekeraar je een hogere premie toekennen. Het afwijzen van een aanvraag gebeurt niet zo vaak, men kiest er eerder voor om carenzjaren in de voorwaarden op te nemen.

De carenzjaren

De carenzjaren verwijzen naar een bepaalde periode waarin je verzekering het bedrag niet of slechts gedeeltelijk zal uitkeren. Wordt er bijvoorbeeld melding gemaakt van drie carenzjaren, zal de verzekering bij overlijden in de eerste 3 jaar na het afsluiten van de verzekering niets of slechts een klein bedrag uitkeren. De al betaalde premie zal je nabestaanden wel steeds toekomen. Eens de carenzjaren voorbij zijn, ben je wel gewoon verzekerd.

De carenzjaren behoeden verzekeraars voor bepaalde risico’s. Deze periode laat de verzekeraar toe al een aanzienlijk bedrag binnen te hebben, een vroegtijdig overlijden kan de verzekering immers op korte tijd heel veel geld kosten. Elke verzekeraar heeft zijn eigen voorwaarden in verband met een uitkering tijdens de carenzjaren. Lees deze goed na voor je een akkoord sluit.

Probeer geen informatie achter te houden

Een gezondheidsverklaring hoeft niet altijd in je nadeel te spelen. Ben je fit en kerngezond, zal je er waarschijnlijk erg goede voorwaarden uithalen. Elke verzekeraar is vrij om iemand wel of niet te accepteren, en kan de voorwaarden aan het risico aanpassen. Verzekeraars hebben, vooral door de carenzjaren, heel wat mogelijkheden. Het is van groot belang verschillende uitvaartverzekeringen met elkaar te vergelijken. Elke verzekeraar heeft zijn eigen manier om met ziektes en de gevolgen hiervan om te gaan.

Het is wel uitermate belangrijk dat je de vragenlijst naar waarheid invult. Lijkt een vroegtijdig overlijden verdacht, dan kan de verzekeraar een onderzoek naar de doodsoorzaak laten uitvoeren. Als blijkt dat de gezondheidsverklaring niet eerlijk was ingevuld en dat je informatie voor de verzekeringsmaatschappij hebt achtergehouden, bestaat de kans dat je je uitkering verliest. Je nabestaanden zullen zo voor de kosten moeten opdraaien en dat is toch iets wat je wil vermijden

Pin It on Pinterest