Automatisering met SaaS in de gezondheidszorg

Ontdek hoe zorginstellingen hun facturatie- en CRM-processen kunnen optimaliseren met behulp van ERP-software.

Instellingen en organisaties uit een breed scala aan industrieën en sectoren kunnen profiteren van het gebruik van ERP-software. Daaronder valt ook de zorgsector. Deze sector heeft echter zijn eigen eisen aan een geschikt systeem. Hieronder willen we enkele belangrijke kenmerken van ERP-software voor de zorgsector nader bekijken en laten zien hoe instellingen in deze sector kunnen genieten van de voordelen van automatisering. Daarnaast wordt een korte blik geworpen op een van de ERP-systemen op de markt: Gilde Software.

Een blik op de gezondheidszorg

De zorg is een veeleisende sector. Het tekort aan geschoolde werknemers is alomtegenwoordig en is verergerd door de pandemie. Mislukkingen en onderbezetting zijn het gevolg. Daarnaast worden in deze sector bijzonder gevoelige persoonsgegevens verwerkt. Als gevolg hiervan resulteren ze in aanzienlijk hoge eisen op het gebied van gegevensbescherming. In Duitsland is de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) bijzonder relevant. In andere landen zijn er aparte regels voor gegevensverwerking op medisch gebied; in de Verenigde Staten bijvoorbeeld de Health Insurance Portability and Accountability Act (HIPAA). Dit maakt duidelijk dat de eisen voor een ERP-systeem navenant hoog en specifiek zijn. Hieronder zullen we daarom enkele belangrijke functies en eigenschappen van ERP-software voor de zorgsector bekijken.

Facility Management

Facility management is met name van belang in de zorgsector. De centrale taak van facility management is ervoor te zorgen dat zowel de kamers als de medische apparatuur in perfecte staat zijn. Hoe groter en uitgebreider het ziekenhuis, hoe gemakkelijker het is om kleine defecten over het hoofd te zien. In deze gevallen is het de moeite waard als het personeel ter plaatse de defecten direct via het systeem kan melden, zodat het onderhoud wordt geïnitieerd.

Op rollen gebaseerde gebruikersportals

Om te voldoen aan de hoge gegevensbeschermingseisen van de zorgsector, wordt het gebruik van rolgebaseerde gebruikersportalen aanbevolen. Op deze manier is het al mogelijk om via het gebruikersprofiel te bepalen welke gebruiker welke rechten heeft in het systeem. Dit geldt ook voor de toegang tot gevoelige, persoonlijke gezondheidsgegevens.

SaaS versus on-premises ERP

Het licentiemodel speelt ook een doorslaggevende rol bij de selectie van ERP-software. In essentie moet hier een onderscheid worden gemaakt tussen on-premises ERP en SaaS. Lokale software wordt geïnstalleerd op de interne servers van de instelling. Onderhoud en service is ook de verantwoordelijkheid van de faciliteit. De zorginstelling zelf is echter ook in het bezit van alle gevoelige gegevens; maar heeft ook de moeite met het onderhoud en onderhoud van hard- en software. Cloudgebaseerde software is veel minder omslachtig in onderhoud en dat merk je aan de kosten van SaaS. Hiervoor worden de gegevens echter uitbesteed. Het is dus niet mogelijk om volledig te generaliseren welk licentiemodel de voorkeur heeft boven het andere. Ook in andere sectoren kan geen algemene, brancheoverkoepelende aanbeveling worden gedaan voor of tegen een bepaald licentiemodel.

Gilde software

Een van de ERP-systemen op de markt wordt uitgegeven door Gilde Software. Met zijn ERP-softwareoplossingen richt het Nederlandse bedrijf zich vooral op het midden- en kleinbedrijf (MKB) uit de project- en dienstensector. De bediende industrieën zijn zeer divers.

Pin It on Pinterest